Žákovský parlament 2019/2020

Ani sedmá hodina ranní neodradila vybrané žáky naší školy, aby se ve středu 6. listopadu zúčastnili prvního zasedání žákovského parlamentu.

Zástupci 4. – 9. tříd si osvojili práva a povinnosti člena žákovského parlamentu, společně stanovili cíle celoroční spolupráce a přerozdělili si také dílčí role parlamentu.

Nechyběly i první úkoly odrážející demokratického ducha naší školy.

Slavnostní atmosféru podtrhla nejen přítomnost čestných hostů v podobě paní ředitelky a paní zástupkyně, ale také samotné pasování na právoplatné zástupce žákovského parlamentu Má to smysl!.

Všem novým i staronovým členům přejeme mnoho zdaru a chuti v jejich práci na přátelském prostředí školy.

Text a foto: Monika Sekelová