World Geography Projects

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu jsme s žáky vytvářeli projekty v anglickém jazyce související s učivem.

Cílem projektů je posílit zainteresovanost žáků do probraného učiva v angličtině, porozumět nové slovní zásobě a umět pracovat v týmu.

Na základě zaslaných prezentací od vyučujících, jak v češtině, tak v angličtině se žáci ve skupinách aktivně podíleli na výběru informací, slovní zásoby, překladů a obrázků. V projektových hodinách jsme společně s kolegyní Šárkou Zezulkovou prováděli korekci textů a faktických dat. Žáci vše zpracovali na výkres a na závěr představili svou prezentaci před celou třídou v angličtině. Taktéž odpovídali na kladené otázky k projektu.

V 6. ročníku byla témata jako: Universe, Planets, Parallels and Meridians (Vesmír, Planety, Rovnoběžky a Poledníky).

V 7. ročníku byla hlavním tématem: America and its position, Landscape, Water, National Parks, Discovery, colonization and population, Industry, Agriculture (Amerika a její poloha, Povrch, Vodstvo, Národní parky, Objevení, kolonizace a obyvatelstvo, Těžba a průmysl, Zemědělství).

V 8. ročníku byla témata: Central Europe, Germany, Switzerland, Lichtenstein, Austria, Poland, Slovakia, Hungary, cities, important people, historical monuments…

Tento úkol pro žáky nebyl úplně jednoduchý, ale byla to pro ně výzva naučit se spoustu nových obratů v angličtině. Naprostá většina žáků se s prezentováním svých projektů zhostila s pílí a zodpovědností. Z jejich kladných reakcí je zřejmé, že tato aktivita přinesla všem pozitivní výsledky. Ti, kteří byli méně úspěšní, se zajisté zlepší v dalších projektech, ve kterých hodláme pokračovat.

Možnost realizovat výuku metodou CLIL máme díky projektu Škola pro život II. z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2021/2022. Částkou 250 000 Kč můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, v informatice a zeměpisu na 2. stupni základní školy. 

Text a výuka metodou CLIL v hodinách zeměpisu: L. VařákováFoto: J. Salavová, L. Vařáková