St. Patrick´s Day

St. Patrick´s Day  se slaví každoročně 17. března, v den výročí jeho smrti v pátém století. Svatý Patrik je považován za patrona Irska, který mezi lidmi šířil křesťanství. Symbolem svátku je tzv. shamrock – trojlístek, jehož pomocí svatý Patrik Irům vysvětloval Svatou Trojici. Díky tomu je irskou barvou zelená. Svátek se vyvinul v oslavu irské kultury již v mnoha zemích světa s veselými průvody, kostýmy, speciálními jídly, hudbou, tancem a pitím.

Na naší škole se také slavilo. V angličtině jsme žáky seznámili se slovní zásobou spojenou s původem, historií, zvyky a tradicemi svátku. Děti vyplňovaly kvízy, křížovky, osmisměrky, hrály interaktivní hry.

Zelená! Zelená a zase zelená! – vyráběly se masky, zdobily třídy, hrály se interaktivní hry, vyplňovaly kvízy a křížovky. Ti nejlepší byli oceněni zelenou čokoládou.

Třída, která vyhrála soutěž o nejzelenější a nejoriginálnější výzdobu a kostýmy byla oceněna lahodným dortem. Dle fotografií oslavy Dne Svatého Patrika byly pro děti veselým zpestřením od běžné výuky. 

Key words: St. Patrick´s Day, slave, green, shamrock, The Trinity, festival, leprechaun, pot of gold, rainbow, parade, costume, Ireland, Emerald island, clover leaf.

Text: L. Vařáková. Foto: L. Vařáková, V. Rymiecová.