Šestá lekce Klubu předškoláčků 2022/23

V posledním předvánočním týdnu se budoucí školáci podívali do učeben 🧲fyziky a 🧪chemie. Aby si děti nachystané pokusy více užily, byly rozděleny do dvou skupin.

V rámci 🧪chemického bádání nejprve malí objevitelé odhalili tajné zprávy napsané neviditelným ✒ inkoustem a následně před 🎄 Štědrým dnem natrénovali pouštění 🕯 vánočních skořápkových lodiček.

Při 🧲fyzikálních pokusech si předškoláčci vyrobili 🐞berušku, která dokáže sedět na prstu 👈 ruky, vyzkoušeli fungování kapesního 📞telefonu a nakonec si všichni pohráli s 🧲magnety a objevovali jejich vlastnosti.

Podobná lekce Klubu předškoláčků proběhne v březnu, kdy se badatelské skupiny 🔄 vymění a děti si vyzkouší něco jiného. Už nyní se těšíme a připravujeme super pokusy.

Co Vás, předškoláčci, čeká příště? 🪀Hravá angličtina! 📅 9. ledna se na Vás těší paní učitelka Veronika Kapičáková.

Vedení lekce: M. Juřicová, M. Dluhošová. Foto: L. Fialová, M. Zemánek. Text: M. Zemánek.