Sedmáci vyrobili na VŠB–TUO svůj první odlitek

9. a 12. dubna vyměnili naši sedmáci školní dílnu za pracovní prostor na katedře metalurgických technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

V úvodu workshopu Můj první odlitek je lektoři stručně seznámili s oborem slévárenství. Žáci se dozvěděli, co to jsou odlitky, kde všude se nacházejí, z čeho a jak se dají vyrobit. Poměrně překvapující byla informace, že náš každodenní život by bez odlitků vlastně nemohl existovat.

Získané teoretické znalosti žáci v praktické části programu využili a upevnili při výrobě jednorázové formy z formovací směsi, zhotovení odlitku a jeho následné úpravě.

Z workshopu si naši sedmáci odnesli nejen nové znalosti a dovednosti, ale také odlitek ve formě přívěsku na klíče.

Workshop Můj první odlitek je jednou z mnoha nabídek programů projektu Zlepši si techniku, kterým VŠB – Technická univerzita Ostrava popularizuje vědu a techniku.

Foto a organizace aktivity: E. Kaucká, M. Zemánek.