S iPady je učení zábavné a efektivní

Digitální technologie se stávají nedílnou součástí moderního vzdělávání. V hodinách matematiky v 6. B využíváme iPady jako interaktivní nástroj pro procvičování a zlepšování matematických dovedností. Hodně nás baví opakovací kvízy v Kahootu. Užitečné jsou úlohy s okamžitou individuální zpětnou vazbou v online cvičeních Umíme matiku. Pracujeme s digitální nástěnkou Padlet a QR kódy. K procvičování aktuálního učiva využíváme testy v prostředí Wordwall nebo Liveworksheets. Mezi oblíbené aktivity patří hry v aplikaci Mathplayground, které rozvíjí matematické dovednosti, logiku, kombinatoriku a prostorovou představivost.

S iPady pracujeme také v hodinách výtvarné výchovy, kde se učíme pracovat s video návodem při skládání origami, při tvorbě dílčích prvků výtvarných prací. iPadem jsme také fotili naše díla, inspirovaná kresbami brazilského umělce Victora Nunese, kdy jsme obyčejné věci proměňovali v kreativní dobrodružství.

Klíčovými znaky hodin s iPady jsou individualizace, diferenciace, zábava, motivace, interaktivita, okamžitá zpětná vazba, práce s chybou, digitální gramotnost, rozvoj kompetence k učení.

Nákup tabletů byl financován z projektu Šablony III. pro MŠ a ZŠ.

Text, foto a vedení hodin matematiky a výtvarné výchovy: I. Čechová.