CLIL in Geography: Universe

Jak vzbudit větší zájem dětí o Zeměpis. Universe – to je téma, které žáky baví. Jak vznikl vesmír a naše Sluneční soustava, z čeho se skládá, názvy planet, Slunce, Země, Měsíc, časová pásma, rovnoběžky, poledníky. To všechno byla témata spojená s 1. projektem, na kterých žáci 6. A pracovali v angličtině ve skupinách. Některé projekty jsou opravdu nápadité a pečlivě provedené v moderním trojrozměrném rozměru. Závěrem své dílo skupiny prezentovaly před celou třídou v anglickém jazyku. Děti chválíme za připravenost a snahu.

Key words: universe, galaxy, solar system, comet, star, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Sun, Moon, planets, ring, Earth movements- rotation, revolution, axis, core, New Moon, Full Moon, time zones, prime meridian, latitude, longitude.

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život III, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 319 tisíc Kč.