Písnička 2024

První jarní měsíc je tradičně na naší škole zasvěcen hudbě. Pěvecká soutěž Písnička 2024 byla určena žákům 1.–9. tříd a soutěžilo se v ní v sólovém a komorním zpěvu. V roce 2024 se uskutečnil již její 26. ročník.

Děti soutěžily ve třech věkových a dvou výkonnostních kategoriích, přičemž se tematicky zaměřily na oblast lidové písně. Účast v soutěži obnášela kromě přednesu samotných písní i podrobné seznámení s folklórem v České republice. Děti každoročně oživují písně, které jsou v současnosti již zapomenuty a jejichž zápis se nachází dnes jen ve sbírkách dávných sběratelů. Součástí přípravy je i nácvik správné interpretace každé písně.

Díky SRPŠ a účelové dotaci Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih byli všichni účastníci odměněni nejen diplomy, ale i věcnými cenami. znak ostrava jih

Nejlepší zpěváčci získali navíc nominaci na účast na jarním koncertě, který se uskuteční 24. května a na kterém budou moci své výkony zopakovat před zaplněným sálem kulturního domu K-Trio v Ostravě-Hrabůvce.

Text: Y. Lišková. Organizace soutěže: Y. LiškováZ. Jírů Šimůnková, K. Bartková. Foto: D. Kořenková.