Obvodní kolo ve florbalu dívek 8. a 9. tříd

Ve středu 9. listopadu jsme se zúčastnili obvodního kola ve florbalu dívek 8. a 9. tříd, které se konalo na ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova. V konkurenci škol obvodu Ostrava-Jih se naše reprezentantky umístily na 5. místě.

Všem florbalistkám děkujeme za bojovnost, nasazení a týmovou hru.

Text, foto a organizace aktivity: Š. Zezulková