My tři králové jdeme k vám…

Kašpar, Melichar a Baltazar  – tři mudrcové z Východu, kteří se vypravili do Betléma, aby uctili právě narozeného Ježíše. Přinesli mu vzácné dary  – zlato, kadidlo a myrhu.

Hlavní aktéry biblického příběhu ztvárnili žáci třídy 5. A ve dvou různých výtvarných provedeních. Z plastelíny vymodelovali postavy tří králů i s jejich drahocennými dary. Důraz na detail je vidět na královských korunách i pláštích. Pro zachycení cesty tří mudrců na velbloudech a slonech zvolili naši kreativní páťáci techniku koláže, velký formát výkresu, plné barvy a práci v týmu.

Foto a vedení hodin výtvarné výchovy a světa práce: D. Kořenková.