Lyžařský a ozdravný pobyt Nový Hrozenkov

V úterý 2. ledna odjížděli žáci s chutí a nadšením vstříc lyžařskému kurzu a ozdravnému pobytu v Beskydech. První týden byl zaměřen na lyžařský výcvik, kdy se žáci učili základním lyžařským dovednostem. V druhém týdnu se žáci dopoledne učili, odpoledne trávili pobytem a hraním týmových her venku.

Během celého výcviku se žáci věnovali i dalším aktivitám: sportovním, stolním a vědomostním hrám. Nechyběla diskotéka, maškarní bál a noční pochod lesem. Všichni jsme si čtrnáctidenní pobyt v zimní přírodě náramně užili.

Na ozdravný pobyt a lyžařský výcvik pro období od 2. do 15. ledna 2024 jsme využili dotaci z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který zaštiťuje Magistrát města Ostravy

Text: Š. Zezulková, M. Zemánek. Foto: L. Vařáková, Š. Zezulková, M. Zemánek, L. Kořínková.