děti

Klub objevitelů: Včely a kaktusy

Klub objevitelů je financován z projektu Talentmanagementu Statutárním městem Ostrava.

26. září 2020 proběhlo první setkání Klubu objevitelů na ZŠ Krestova. Odborník na chování včel pan Klinkovský nás seznámil s životem včel a s jejich praktickým využitím v lidské společnosti. Vysvětlil nám organizaci včelího společenstva a dozvěděli jsme se také o vzájemném dorozumívání včel. Ukázal nám také pomůcky, které jsou zapotřebí k úspěšnému chovu včel a upozornil nás na nezbytnou ochranu životního prostředí. Na svačinku jsme mohli ochutnat různé druhy medu.

V druhé části dopoledne jsme se seznámili s nejrůznějšími druhy kaktusů, s jejich výskytem a nároky pro pěstování. Prošli jsme si školní sbírku kaktusů s rody: gymnocalicium, mammillaria, thelocactus a echinopsis. Nejvzácnější rod discocactus nám věnoval světoznámý kaktusář ing. Miroslav Halfar. Naučili jsme se namíchat správný substrát a prakticky jsme si vyzkoušeli zasadit každý dva až tři kaktusy a naučili jsme se, jak se o ně máme starat. Každý objevitel si odnesl produkty své práce domů pro další péči a pozorování.

Těšíme se na další Klub objevitelů, který bude zaměřen na LEGO BOOST roboty a jejich programování.
Věra a Pavel Rymiecovi

Text a foto: V. Rymiecová