děti a LEGO

Rozvíjíme technickou gramotnost

Naplňujeme cíle projektu Krestovský triangl. Prostřednictvím činnostního učení motivujeme děti k objevování, kladení vlastních otázek, tvořivosti, aktivnímu zapojení. Postupujeme od prožitků k faktům a teoriím. Stavíme na přirozené zvídavosti dětí, využíváme množství didaktických pomůcek.

Stavebnice LEGO® rozvíjí manuální zručnost dětí, umožňují konstruování podle fantazie dětí nebo podle zadaného plánu, podporují logické myšlení, plánování, kooperaci, otevírají dětem cestu do mnoha technických oborů. Činnostní učení se stavebnicemi LEGO® vede děti k hledání různých postupů řešení problémů, děti se učí pracovat i s nezdarem a překonávat případné překážky.

Naši prvňáčci a druháci získávají přirozenou a zábavnou hrou se stavebnicemi LEGO® sebedůvěru pro schopnost bádat a experimentovat, hledat a nacházet řešení problémů, objevovat jejich souvislosti, kriticky myslet. Tyto stěžejní pilíře dalšího celoživotního učení vytváří základ života ve společnosti 21. století.

Foto: I. Bakončíková, K. Bartková, Š. Ďásková, I. Slotová