Klub objevitelů: Expedice do druhohor

V sobotu 23 října se za krásného slunného počasí uskutečnila objevitelská výprava do Štramberka, tentokrát zaměřena na geologické období druhohor a pravěké osídlení Štramberského útesu.

Cestu jsme započali výstupem po úpatí Bílé hory, kde jsme si v čerstvém oraništi ukázali bašský rohovec. Tuto místní přírodní surovinu využíval před 30 000 lety neandrtálec, který obýval blízkou jeskyni Šipku, k výrobě nástrojů. Následně jsme prošli kolem skalní věže z období jury Váňova kamene. Po krátkém výstupu jsme si odpočinuli v horní části lomu Kamenárka.

Mezi pozdně kvetoucími hvozdíky jsme našli několik prázdných ulit Suchobělky bělavé a po krátké svačince jsme pokračovali do místního muzea, kde jsme se seznámili s druhohorní faunou a archeologickými nálezy z vrcholu Kotouče a jeskyně Šipky. Na závěr výpravy jsme nakoukli do jeskyně Šipky a horního patra lomu Kotouče, kde jsme nalezli několik zkamenělých korálů a krystalů kalcitu.

Cestou na nádraží jsme stihli nakoupit místní lahůdku štramberské uši a plni dojmů z vydařené výpravy jsme se motoráčkem vydali zpátky domů.

Klub objevitelů a rozvoj talentu je podporován programem talentmanagementu Krestovský triangl II., který Statutární město Ostrava podpořilo částkou 400 tisíc Kč v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy pro rok 2021

Text, foto a vedení aktivity: Věra a Pavel Rymiecovi