Druhá lekce Klubu předškoláčků 2022/23

Na na naší škole poskytujeme ve vybraných třídách rozšířenou výuku anglického jazyka se zapojením metody CLIL do hodin výtvarné výchovy, světa práce, zeměpisu a IT.

Proto byla druhá lekce Klubu předškoláčků zaměřena převážně na angličtinu. Nyní je konec října, a to znamená oslavu keltského svátku 🎃 Halloween. Předškoláčci se dozvěděli kde, kdy a proč se slaví tento svátek, a také si vyzkoušeli zvyky s Halloweenem spojené. Děti vydlabaly z 🎃 dýní Jack-o´lantern, naučily se anglická slovíčka – 🤠cowboy, 👻 ghost, 💃🏻ballerina, 🤖monster, 🧙‍♀️ witch, 🏴‍☠️ pirate. Dokázaly všechna nová slovíčka ztvárnit pantomimou, zazpívat a zatančit si na písničku Knock, knock, trick or treat.

Všechny děti si zaslouží pochvalu za udržení pozornosti a spolupráci. Domů odcházely plné dojmů a veselé, dokonce i ty, které měly zpočátku v očích slzičky. 

🦇🍬👻🧙‍♀️🎃Happy Halloween!🎃🧙‍♀️👻🍬🦇

Text, foto a vedení lekce: L. Vařáková, J. Kvapilová.