CLIL in Geography: Countries of Asia

V rámci výuky CLIL v zeměpisu žáci 7. ročníku připravili prezentace v angličtině na téma asijské státy. Mají sloužit jako výstup získaných vědomostí z probraného učiva pomocí digitální kompetence.

Tentokrát měli za úkol vytvořit prezentaci v elektronické podobě prostřednictvím programu v Google učebně. V počítačové učebně za podpory vyučujících žáci ve skupinách vyhledávali faktické informace a obrázky, které pak spolu sdíleli a vkládali do prezentace.

Výhodou této metody je týmová práce nejen ve škole, ale také z pohodlí domova, přičemž každý student ve skupině sdílí informace toho druhého a také s vyučujícími ke korekci. Žáci se tak učí pracovat v online prostředí, a také s aplikacemi pro překlady textu.

Hodnoceni byli za grafické zpracování a slovní prezentování před celou třídou, což mnozí žáci zvládli na výbornou. 

Keyword: Countries of Asia – China, India, Indonesia, Japan, Israel, Turkey, Nepal, location, area, population, state system, official language, currency, capital, religion, surface, waters, economy, cities, places of interest, sports.

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život III, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 319 tisíc Kč.  

Text a foto: L. VařákováVedení aktivity: L. Vařáková, Š. Zezulková.