Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih

7.30 – 14.00, vybraní žáci 9. ročníku