Zářijové vyrábění CLIL

Děti prošly během září životními kroky. Zvykají si na sebe, na paní učitelku, třídní rituály a celkový chod školy. Zatím to zvládají bravurně a pomalu, ale jistě se z nich stávají šikovní školáci zasluhující velikou pochvalu!
Během prvního měsíce děti mimo jiné zjistily, že hodiny výtvarné výchovy a světa práce probíhají metodou CLIL, kdy vstřebávají angličtinu prvními základními pokyny, učí se barvy, čísla, tančí a zpívají na anglické písničky.
Věnovali jsme se podzimním změnám v přírodě a tisknutí listů temperovými barvami „yellow, orange, red, brown“. Listy si děti samy nasbíraly na školní zahradě a s písní Why Do Leaves Change Color? vytvořily krásná díla padajícího podzimního listí.
Dále jsme vytvořili originální podzimní ovoce „an apple, a pear“ na tmavém podkladu, procvičili jsme si stříhání a počítání v angličtině s písní 10 Apples On My Head.