Září

Měsíc září byl ve znamení poznávání se. S dětmi jsme si v prvním týdnu vytvořily třídní dohodu, kterou jsme stvrdily obkreslením si rukou. Celé září nás provázelo sluníčko, tak jsme s žáky chodily ven, kde jsme si malovaly na hřišti křídami. V hodině výtvarné výchovy jsme se na konci září rozloučili s létem a zavřeli jsem společně za ním dveře.