Tučňák Eddie zachraňuje svět

S dětmi jsme se pustili do nacvičování části ekologického muzikálu, kdy tučňák Eddie zachraňuje svět před následky globálního oteplování. Muzikál pomáhá chytrým způsobem dětem pochopit, jak šetřit přírodní zdroje a energii.

S dětmi jsme hovořili o tom, jak dávat pozor na plýtvání energiemi a že i oni svým chováním mohou přispět k zachování udržitelnější planety. Zamýšleli jsme se nad tím, jak globální oteplování ovlivňuje naše životy a život zvířat, v muzikálu konkrétně život tučňáků.

Ve výtvarné výchově a ve světě práce jsme se pokusili muzikál ztvárnit pomocí několika uměleckých děl nejenom výtvarných, ale také hudebních, kdy děti samy dotvářely pohybovou choreografii písní.

Žáci se pomocí těchto písní naučili slovní zásobu a spojení týkající se tání ledovců, kácení deštných pralesů a dalších užitečných vět, které dnes denně slyší ve spojení s úsporou energetických zdrojů doma: „When you leave the room, don´t forget, turn out the lights.“ „ If you want to keep all the heat then shut that door.“ „If you´re feeling cool today, dresss hot.“

Foto, text a vedení aktivity: V. RymiecováL. Fialová. Natáčení a zpracování videa: Č. Rymiec.