Školní projekt Malí a velcí kamarádi

Celoroční projekt Malí a velcí kamarádi je platformou pro rozvoj spolupráce mezi žáky nejnižšího a nejvyššího ročníku naší základní školy.

Při společných aktivitách se tyto různé věkové skupiny navzájem obohacují, inspirují, pomáhají si. Hry, sportovní, hudební a výtvarná setkání jsou přirozeným prostředím, v nichž se žáci učí partnerské komunikaci, naslouchání, vzájemnému respektu, uznání a empatii.

Projekt je jedním z kamenů cílené a efektivní nespecifické primární prevence rizikových projevů chování na naší škole. U žáků i učitelů posiluje pocit sounáležitosti a hrdosti na školu a její tradice.

Projekt začíná vždy v září slavnostním vítáním prvňáčků a končí v červnu slavnostním loučením s deváťáky. Plán akcí není pevně stanoven, v každém školním roce může být jiný, záleží na domluvě třídních učitelek prvních a devátých tříd.

Stálicí bývají podzimní draci, Mikuláš, vánoční setkání, velikonoční tvoření a předávání knih pohádek, které v rámci projektu ve výtvarné výchově napsali a ilustrovali žáci devátého ročníku.

Z další pestré sbírky realizovaných aktivit lze zmínit Halloween, pomoc s přípravou výrobků na vánoční jarmark, společné čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem, Den dětí, školní výlet.