děti clil anglická vlajka

Dotace pro výuku anglického jazyka metodou CLIL

Z rozpočtu statutárního města Ostravy se nám podařilo získat dotaci 187 tisíc Kč na realizaci projektu Škola pro život, který je v souladu s Programem na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2020/2021. V rámci tohoto projektu můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světe práce na základní škole. Podmínkou tohoto projektu bylo dosažené certifikované vzdělání u učitelů v anglickém jazyce pro MŠ v úrovni B1 a pro ZŠ v úrovni B2 a výše.

Z tohoto projektu zakoupíme také moderní pomůcky a knížky, které dětem a žákům usnadní a zatraktivní výuku anglického jazyka.

CLIL metoda (Content and Language Integrated Learning) je výuka odborného předmětu v cizím jazyce. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně v přirozeném prostředí a ne v uměle vytvořených situacích.

Naše škola zavádí CLIL v jazyce anglickém do různých vyučovacích předmětů od září 2020. Výuku CLIL budeme používat hlavně v předmětech člověk a svět práce a ve výtvarné výchově.

Text: V. Rymiecová

Aktivity v hodinách výtvarné výchovy a světa práce si můžete prohlédnout zde.