Školní divadélko

Vytvořit divadelní scénu, kulisy, loutky, domluvit se na scénáři, nacvičit divadelní představení a pak jej zahrát svým spolužákům? To je hodně náročný úkol. Kluci a holčičky z 3. B jej zvládli skvěle! Týmová a tvořivá práce je moc baví.

V hodinách výtvarné výchovy se pustili do výroby loutek a kulis. Na výrobu loutek potřebovali papíry, fixy, pastelky, nůžky a špejle. Divadelní scénu a kulisy vytvořili z papírových krabic. Nejobtížnější částí bylo rozdělení rolí, domluva na scénáři a nacvičení představení.

Jaké pohádky byly na programu? O perníkové chaloupce, O veliké řepě a Červená Karkulka. Divadelní představení si diváci z 3. A užili a své spolužáky ocenili potleskem.

Foto a vedení aktivity: D. Kořenková.