Písnička 2023

Jarní měsíce patří na naší škole již tradičně zpěvu. Soutěž s názvem Písnička pořádala škola ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy letos již 23. rokem. Nejprve se v průběhu měsíce března uskutečnila v jednotlivých třídách třídní předkola, do kterých se zapojilo celkem 317 dětí z 1. až 9. tříd. Vítězové těchto třídních kol se pak utkali mezi sebou v celoškolním kole, které se konalo 27. března ve velké hudebně.

Děti zde soutěžily ve třech věkových a dvou výkonnostních kategoriích, přičemž se tematicky zaměřily na oblast lidové písně. Účast v soutěži obnášela kromě přednesu samotných písní i podrobné seznámení s folklórem v České republice, a to zejména na Lašsku  a na Valašsku. Děti také oživovaly písně, které jsou dnes již zapomenuty a jejichž zápis se už nachází jen ve sbírkách folkloristů. Součástí přípravy byl i nácvik adekvátní interpretace každé písně.

Letošní ročník soutěže byl rozšířen i o společensko-kulinářskou část, kdy se o přípravu závěrečného „rautu“ postaraly dívky ze 6. ročníku. Celou soutěž moderovaly dívky ze třídy 8. A.

Vysoká interpretační úroveň přednesených písní jakož i zájem o akci svědčí o tom, že je lidová píseň v repertoáru dnešních dětí stále živá a má v jejich životě své místo.

Díky účelové dotaci ÚMOb Ostrava-Jih a pořadateli akce, SRPŠ při ZŠ Krestova, byli všichni účastníci odměněni nejen diplomy, ale i věcnými cenami, které jim budou tento slavnostní okamžik ještě dlouho připomínat. znak ostrava jih

Text: Y. Lišková. Organizace soutěže: Y. Lišková, Z. Jírů Šimůnková. Foto: J. Salavová.