Podzimní tvoření

V měsíci říjnu jsme byli v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností velmi šikovní a kreativní. Stříhali a lepili jsme jablíčka🍎(apples) a hrušky🍐 (pears). Přitom jsme si zpívali zábavnou písničku – Ten apples on my head. U písničky Five little kites jsme vyráběli papírové draky 🪁 (kites). Někteří jsme stihli namalovat i jedno lesní zvířatko – lišku🦊(fox). Během hodin se seznamujeme s anglickými pokyny pro práci a slovíčky např. paper, glue, scissors, pencils, crayons, colours, markers a dalšími slovíčky z písniček.