Ocenění pedagogů

Příjemnou tradicí se stalo každoroční ocenění pedagogů, kteří dosáhli vynikajících výsledků ve své pedagogické práci. 

Kraj ocenil 29. 3. 2022 dvacet pedagogů. V kategorii Výrazná pedagogická osobnost byla oceněna Mgr. Zuzana Jírů Šimůnková, učitelka 1. stupně a sbormistryně dvou pěveckých sborů.

Obvod ocenil 29.3. 2022 deset pedagogů. V kategorii Výrazná pedagogická osobnost byla oceněna Mgr. Monika Juřicová, učitelka 2.stupně, IT technik a koordinátor školy.

Město ocenilo 31. 3. 2022 deset pedagogů. V kategorii Výrazná pedagogická osobnost byla oceněna Mgr. Věra Rymiecová, ředitelka školy.

Text a foto: V. Rymiecová