Matematický klokan 2023

Matematický klokan je matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky. Soutěž se nedělí na kola, žáci základních a středních škol ji absolvují v jedenden. Tímto dnem je pátek v třetím březnovém týdnu.

Řešení úloh se stupňující se obtížností vyžaduje logické uvažování, prostorovou představivost, strukturované, analyticko-syntetické a kombinační myšlení, vysokou úroveň čtení s porozuměním.

Kdo v náročné matematické výzvě získal nejvíce bodů?

🟦Kategorie CVRČEK (2. a 3. ročník)

 1. místo: Anna Želasková, 2. C
 2. místo: Valentýna Kučerová, 3. A
 3. místo: Štěpán Bravenec, 3. A a Johanka Blažčíková, 3. A

🟦Kategorie KLOKÁNEK (4 a 5. ročník)

 1. místo: Daniel Weiss, 5. A
 2. místo: Matěj Zajíček, 5. A
 3. místo: Amálie Šafránová, 5. A

🟦Kategorie BENJAMÍN (6. a 7. ročník)

 1. místo: Sofie Hurtová, 7. B
 2. místo: Tereza Tížková, 6. A
 3. místo: Viktorie Volfová, 6. B

🟦Kategorie KLOKAN (8. a 9. ročník)

 1. místo: Ondřej Adamec, 9. A
 2. – 3. místo: Kristýna Šafránová, 8. A a Veronika Večeřová, 9. A

Všem soutěžícím děkujeme za odvahu vykročit z komfortní zóny, chuť hledat nová řešení a pracovat na svém seberozvoji.

Odměny pro vítěze financuje SRPŠ při ZŠ Krestova.

Organizace akce na 1. stupni J. Březina a třídní učitelé 2. – 5. ročníku. Organizace akce na 2. stupni: I. Čechová.