„Má to smysl” aneb žákovský parlament v novém školním roce

Spolupráce, tolerance, demokracie, názorová různorodost a v neposlední řadě zábava. Hesla, která jsou každoročně spojována s působením Žákovského parlamentu Má to smysl.

Na letošním prvním zářijovém setkání jsme přivítali nejen tváře známé, ale i zcela nové, jež do řad parlamenťáků zasedly zcela poprvé. Připomněli jsme si práva a povinnosti každého člena, prodiskutovali, co všechno se v loňském roce vydařilo a v čem bychom chtěli pokračovat, a neopomněli si také stanovit společný cíl. Snad se nám to vše podaří splnit!

A co by to bylo za zasedání bez slavnostního pasování do stavu členského? Toho se podobně jako loni ujalo vedení školy a tím završilo první setkání žákovského parlamentu.

Text a vedení žákovského parlamentu: M. Sekelová. Foto: L. Fialová.