kaktusy

Dar kolekce vzácných brazilských kaktusů od Ing. Miroslava Halfara

Milí žáci a rodiče,

v sobotu 11.7. 2020 jsme navštívili Ing. Miroslava Halfara ve Frýdku-Místku, předního světového odborníka na rod Discocactus.

Pan Halfar předal naší škole k opatrování krásnou kolekci kaktusů rodu Discocactus a mnoho roubovaných mexických rarit.

Při prohlídce sbírky nám poutavě vyprávěl o putování za kaktusy po Jižní i Severní Americe a postupně nás zasvěcoval do tajů pěstování těchto náročných rostlin, které vypěstoval tvrdou a houževnatou prací v průběhu několika desetiletí.

Rod Discocactus je zařazen mezi rostliny přímo ohrožené vyhynutím viz Seznam Cites příloha I, a proto každá činnost, která vede k udržení genofondu těchto rostlin má mimořádný význam.

Rostliny spolu s informacemi budou trvale vystaveny v budově školy a v blízké budoucnosti se budeme snažit pro ně vybudovat skleník.

Program pěstování kaktusů na naší škole je začleněný do projektu Talent management a sleduje následující cíle:  

  • Seznámit žáky inspirativně a exoticky s problematikou pěstování rostlin. 
  • Objasnit význam půdy, hospodaření s vodou, nároky na hnojiva a rozumné použití chemie proti škůdcům. 
  • V neposlední řadě také budovat ekologické cítění, rozšiřovat zeměpisné, etnografické, klimatické a jiné znalosti, které tato dovednost s sebou přináší.

Vážený pane Halfare, děkujeme a přejeme Vám a Vašim blízkým pevné zdraví, nevšední vitalitu a činorodost do dalších let.

Věra a Pavel Rymiecovi