Další úspěch v recitaci

Schopnost umělecky ztvárnit slova a naplnit je vhodnými emocemi předvedli žáci na letošním ročníku obvodního kola recitační soutěže, organizované Střediskem volného času v Ostravě-Zábřehu.

Naši školu reprezentovali v kategorii III. Veronika Štefanská a Eva Daňková, v kategorii IV. Václav Boháček a Eliška Potocká. I přes značnou konkurenci, typickou pro tyto soutěže, jsme slavili úspěch.

Aktuálnost – naléhavost – emoční výraz – talent, to vše v sobě skrýval projev žákyně sedmého ročníku, Evy Daňkové. Její přednes úryvku z Deníku Anny Frankové byl natolik přesvědčivý, že jí vynesl zasloužené první místo.

Všem účastníkům velmi děkujeme a Evě budeme držet palce v dalším okresním kole této soutěže.

Text: M. Sekelová. Foto: M. Šuniarová.