děti hrají florbal

Čtvrtá lekce Klubu předškoláčků

V úterý 3. prosince proběhlo další setkání předškoláčků. Naši malí kamarádi si tentokrát zasportovali v tělocvičně.

Děti se nejdříve rozcvičily s pomocí říkanek a pak se pustily do cvičení. Na stanovištích jim pomáhali žáci ze sedmých tříd. U společného sportování nechyběla soutěž družstev ani vzájemná spolupráce.

A co nás čeká příště? Přijďte se určitě podívat! Budeme slavit Vánoce!

Text a foto L. Fialová. Vedení lekce: E. Němčeková a Š. Zezulková