Žákovský parlament Má to smysl!

Žákovský parlament Má to smysl! je skupina volených žáků naší školy.

Každá třída od 4. do 9. ročníku má v parlamentu své dva zástupce. Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Žákovský parlament pořádá také soutěže (fotosoutěž pro 1. a 2. stupeň) a zábavné školní akce (Májové veselí), podporuje charitu (navrhuje charitativní projekt, na který žáci poukáží část zisku z vánočního jarmarku). Organizuje projekt Pébéčko na Krestovce.

Žákovský parlament přispívá k rozvoji občanské gramotnosti, zlepšuje informovanost napříč školou, zvyšuje zájem žáků o školní společenství. Vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu. Pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Koordinátorka žákovského parlamentu: M. Sekelová.