Ukázkové hodiny rugby

8.00 – 11.40, 4B, 1A, 2B, 1C