Tělocvik trochu jinak

Ve spolupráci se staršími kamarády pro své prvňáčky domluvila devátá třída společnou hodinu tělocviku. Všechny aktivity připravila parádně paní učitelka Šárka Zezulková, díky které se tato hodina mohla uskutečnit, za což všichni moc děkujeme.

Nejprve jsme se společně všichni procvičili i protáhli a pak přišla jedna z prvních her. Na různé hlášky jako třeba „voda“, „oheň“ či „zima“ jsme museli správně reagovat, a tak trochu se zdálo, že to prolomilo i prvotní ostych a atmosféra se od oné chvíle mezi námi velmi uvolnila. Dle paní učitelky, která se usmívala zpovzdálí, sklidila nejvíce dojmů u nejmenších dětí hra, během které je deváťáci vozili po tělocvičně. Těžko popsat slovy, jak moc smíchu se rozeznívalo místností. No koukněte se na fotografie, které pro nás nafotila z této báječné hodiny.