Pomáháme

Pomáhání je moc krásné, a proto prvňáčci vyrobili přáníčka a dárečky starým lidem, kteří jsou v domovech pro seniory. Situace stále nedovolí, aby přijímali návštěvy a tito lidé jsou mnohdy velmi smutní a často nerozumí tomu, co se děje. Proto jim i maličkost může zlepšit náladu v těchto zvláštních dnech. 

Každý den můžeme někomu udělat radost úsměvem, vlídným slovem, pohlazením, dárečkem…