děti

Ozdravný pobyt pro děti

Naše škola se podílí na projektu dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který zaštiťuje Magistrát města Ostravy.

Ve školním roce 2019/2020 nebyl ozdravný pobyt realizován z důvodu nepříznivé epidemické situace.

Nyní jsme obdrželi novou dotaci 490 000 Kč. Plánujeme, že na ozdravný pobyt pojedou žáci 1. stupně, kteří se zatím nikam díky COVIDU nevypravili. Snad na jaře nebo na podzim, realizace závisí na aktuální epidemické situaci.