Matematika jinak

Že je první třída jen 5 + 5 nebo 10 + 10? U nás rozhodně ne. Prvňáčci z 1. C opět zapojili své mozkové závity a vrhli se na poznávání nových prostředí Hejného metody. Tato metoda dětem pomáhá vnímat matematiku i z jiné stránky, než pouhým drilováním příkladů a vede je k logickému myšlení. My ji prokládáme učivem již od začátku školního roku a je to znát💡

Sčítací trojúhelníky i hady znají děti ze svých pracovních sešitů, ale dále jsme se již seznámili s prostředím výstaviště, autobusu, sčítací tabulky i krokováním. Díky různorodosti úloh si každý najde to, co ho nejvíce baví 😊