plakát s žárovkou

Matematické soutěže

Pythagoriáda

Pythagoriáda je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníku základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií. Soutěž má dvě kola školní a okresní.
Podrobnosti zde.

Matematický klokan

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. Podrobnosti zde.

Matematická olympiáda

Předmětová soutěžkterou každý školní rok vyhlašuje MŠMT ČR. Soutěž je tříkolová: kolo domácí, okresní a krajské. Podrobnosti zde.

Naše úspěchy

Školní rok 2018-19 

 • Pythagoriáda, okresní kolo: Adam Jurka – úspěšný řešitel
 • Matematická olympiáda, okresní kolo, kategorie Z7: Zuzana Žabenská – úspěšný řešitel

Školní rok 2017-18 

 • Pythagoriáda, okresní kolo: Tomáš Macura – 2. místo, Barbora Adamcová – 5. místo
 • Matematická olympiáda, okresní kolo, kategorie Z5: Jakub Salava – 4. místo
 • Matematický klokan, základní školy okresu Ostrava, kategorie Benjamín: Barbora Adamcová – 5. místo, Tomáš Macura – 6. místo, Daniel Šuléř – 7. místo
 • Matematický klokan, celostátní úroveň, kategorie Klokánek: Jakub Salava – 1. místo

Školní rok 2016-17

 • Pythagoriádaokresní kolo: Jakub Salava – úspěšný řešitel, Matěj Válek – úspěšný řešitel, Daniel Šuléř – úspěšný řešitel
 • Matematický klokan, základní školy okresu Ostrava, kategorie BenjamínViola Šafránová – 6. místo
 • Matematický klokan, celostátní úroveň, kategorie KlokánekJakub Salava – 1. místo
 • Matematická olympiáda, okresní kolo, kategorie Z5: Jakub Šebesta – 4. místo, Matěj Válek – 6. místo
 • Matematická olympiáda, okresní kolo, kategorie Z6: Barbora Adamcová – 5. místo

Školní rok 2015-16

 • Matematický klokan, celostátní úroveň, kategorie Cvrček: Jakub Salava – 1. místo
 • Moravskoslezský matematický šampionát: Viktorie Štěpánová – 4. místo