Jsme anglická třída!

Zpívání a tancování se stalo nedílnou součástí naší anglické třídy. V každé volné chvíli si opakujeme interaktivními písněmi procvičovaná slovíčka a z odposlechu a znázornění se taky učíme porozumět slovíčkům novým, které bychom si zatím sami nepřečetli.

Posloucháme písničky o číslech, barvách i školních pomůckách, ale taky se díky nim naučíme pokyny jako jsou sedni a postav se, otoč se, zvedni ruce, polož, vezmi si apod. Nedávno jsme chtěli na interaktivní tabuli pustit „hlava, ramena, kolena, palce“, ale paní učitelka nám chtěla tuto píseň pustit jedině v angličtině. No… už si ji broukáme o přestávce s kamarády!