plakát etický kompas

Etický kompas

Realizujeme plán Minimálního preventivního programu 2019-2020 a pokračujeme ve spolupráci s kvalifikovanými odborníky z o.p.s. Pavučina.

Pro každou třídu 6. až 8. ročníku jsou naplánovány dvě lekce programu Etický kompas.

Náplň lekcí cíleně rozvíjí sociální dovednosti žáků v mezilidských vztazích, empatii, pozitivní vztah k sobě, odolnost vůči zátěži, zvnitřnění základních etických hodnot.

Jasný a strukturovaný program splňuje kritéria efektivní primární prevence: práce v malé skupině, prožitkové aktivity, výtvarné a pohybové techniky, modelování situací, hodnotová reflexe, přesah do reálného života, zpětná vazba.