Domácí úkoly

PÁTEK 📆 17.KVĚTEN
ČESKÝ JAZYK
📕Učivo: Písmeno F – říkanka, čtení slov, slabiky – Slabikář str. 78
Písanka – nácvik psaní B – str. 27
Četba vlastní knihy

Domácí úkol: čtení v PS, po str.44, hlavně slova v rámečku str. 44 – budu zkoušet čtení
MATEMATIKA
📘Učivo: 

🏡Domácí úkol: 
ANGLICKÝ JAZYK
📔Učivo: 

🏡Domácí úkol: 
PRVOUKA
📙Učivo: 


🏡Domácí úkol: 
OSTATNÍ

ČTVRTEK 📆 16.KVĚTEN
ČESKÝ JAZYK
📕Učivo: Slabikář str. 76-77 – slabiky (pr,tr,dr,hr,sr,vr,sl,ml,vl – tvoření slov
Slabikář str. 78 – seznámení s písmenem F – říkanka, čtení slabik, tvoření slov
Trénování psaní velkých písmen – zejména Z,R,H,T
Písanka str. 25 celá


Domácí úkol: Písanka str. 26
MATEMATIKA
📘Učivo: Sčítání, odčítání do 15, slovní úlohy
desetiminutovka – PS str. 8/cv. A,C, (B)
Matýskova mat. str. 29/cv. 1


🏡Domácí úkol: Matýskova mat. str. 29/2
ANGLICKÝ JAZYK
📔Učivo: 

🏡Domácí úkol: 
PRVOUKA
📙Učivo: 


🏡Domácí úkol: 
OSTATNÍ

STŘEDA 📆 15.KVĚTEN
ČESKÝ JAZYK
📕Učivo: Slabikář str. 77 – čtení s porozuměním Cesta do Brna, říkanky
Písanka str. 25 – malé b (3 řádky)

🏡Domácí úkol: čtení v PS, procvičování již naučených písmen – hlavně Z,R,H,C
MATEMATIKA
📘Učivo: Sčítání, odčítání do 15, slovní úlohy
Matýskova mat. str. 28/cv. 1,2

🏡Domácí úkol: Matýskova mat. str. 28/cv. 3
ANGLICKÝ JAZYK
📔Učivo: 9. lekce – procvičování slovíček – sporty
odpovědi na otázky What can you do? I can…. ride a bike, swim, play tennis, play basketball, play football, play the piano, play the guitar
What can´t you do? I can´t …..swim…atd.
Activity book str. 66 – nakreslit, co umím, co neumím


🏡Domácí úkol: Zkontrolovat activity book – kdo nebyl, chybí mu dvě cvičení na str. 64-65, udělala jsem vykřičník
PRVOUKA
📙Učivo: 


🏡Domácí úkol: 
OSTATNÍ

ÚTERÝ 📆 14.KVĚTEN
ČESKÝ JAZYK
📕Učivo: Písmeno CH – Slabikář str. 76 – říkanka, dokončování vět (V obilí…..), str. 77 (Pekař napekl…)
rýmy, procvičování psaní
zítra diktát

🏡Domácí úkol: str. 77 (Pekař napekl…) dokončit cvičení, čtení v PS
MATEMATIKA
📘Učivo:  Sčítání, odčítání do 15, osa souměrnosti
Matýskova mat. str. 27/cv. 2 na známky (zítra pokračování ve zkoušení), cv. 3,4,5, kreslení obrázků podle osy souměrnosti


🏡Domácí úkol: 
ANGLICKÝ JAZYK
📔Učivo: 

🏡Domácí úkol: 
PRVOUKA
📙Učivo: 


🏡Domácí úkol: 
OSTATNÍ

PONDĚLÍ 📆 13.KVĚTEN
ČESKÝ JAZYK
📕Učivo: Písmeno Ch – říkanka, čtení slabik, slov, Slabikář str. 76 (rýmy, šprýmy)
Písanka str. 22 – dokončení

🏡Domácí úkol:
MATEMATIKA
📘Učivo: Sčítání, odčítání do 15
Matýskova mat. str. 24/cv. 4


🏡Domácí úkol: Matýskova mat. str. 25/cv. 1,2,3, stále nosit kartičky s čísly
ANGLICKÝ JAZYK
📔Učivo: 9. lekce Fun time – procvičování slovíček nové lekce, What can you do? I can ride a bike, swim, play football…..atd. Rozhovory, odpovědi na otázky
písnička Maskman song, PS str. 66/cv. 5 – poslech

🏡Domácí úkol: 
PRVOUKA
📙Učivo: 


🏡Domácí úkol: 
OSTATNÍ