Co jsme stihli s devátou třídou

První čtvrtletí umožnilo prvňáčkům několik setkání s velkými deváťáky. Byla to například návštěva jejich kmenové třídy o velké přestávce, kdy se malí školáci v jejich vysokých lavicích skoro ztráceli, což bylo velmi legrační na pohled, ale i návštěva ze strany deváté třídy na pavilonu cé, kdy si naše céčko připravilo pro návštěvu spoustu dobrot, která skončila velkým skupinovým tvořením raket z lega. 

Byly tu ale také chvíle společného tvoření nápaditých a zcela jedinečných robotů či létajících draků – někteří létali vysoko, jiní museli být popohnáni vlastní silou, ale tento společný čas nám všem vždy přináší spoustu radosti a nových zážitků. 

Spolupráce s třídní paní učitelkou deváté třídy je báječná a už se nemůžeme dočkat posledního setkání v letošním roce, které nás čeká v pátek.