Beseda s Městskou policií Ostrava

Beseda měla název Malé děti, velké nebezpečí a žáci si společně s paní strážnicí vysvětlili, jaké jsou správné návyky bezpečného chování v případě, že děti osloví cizí člověk, jaké hrozí nebezpečí při hře se zápalkami, jak se zachovat při požáru a co udělat v případě nálezu injekční stříkačky. Rovněž si připomněli, jaké jsou důsledky poškozování cizích věcí a jak je třeba likvidovat odpadky.