Saint Patrick’s Day

Den svatého Patrika je svátek, který se slaví každoročně 17. března na počest svatého Patrika, patrona Irska. Symbolem Irska je trojlístek a irskou barvou zelená, která je v tento den všude. I v 1. A. Nejenže se děti oblékly do zeleného oblečení, vyrobily si kloboučky, ale krásně si vyzdobily i svou třídu zelenou loukou, s květinami a duhou za kterou je schovaný leprikón a jeho poklad.