Přišel k nám Mikuláš

6. prosince nás ve třídě navštívil Mikuláš se svými pomocníky čertem a andělem. Než Mikuláš přišel, všichni byli napjatí a zvědaví, ani jsme se před tím nesoustředili na počítání, protože jsme nevěděli, co můžeme čekat. Mikuláš nás obdaroval sladkostmi a my jsme mu za odměnu zazpívali Vánoční koledu. Všichni jsme byli moc nadšení a moc jsme poděkovali za takovou bohatou nadílku.