Podzimní skřítek CLIL

Děti si na zahradě školy vytvořily třídního podzimního skřítka. Posbíraly přírodniny a venkovní vyučování si náramně užily. Procvičili jsme si také angličtinu: an elf, autumn, falling leaves, colours, a chestnut, a mushroom, a cone