Mikuláš 🎅👹👼

Mikuláš k nám zavítal,

anděla a čerta si s sebou vzal.

Sladkostmi nás obdaroval

a kupodivu čert nikoho do pytle nedal.