Halloween

Halloween je původně keltský svátek. V noci z 31. října na 1. listopadu Keltové slavili konec léta a příchod nového roku. Při oslavách hořely obrovské ohně a lidé se oblékali do převleků, aby se chránili před zlými duchy. Tento den vnímali jako pomezí, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých.
   Svátek se zachoval především v anglosaských zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii a dalších. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows‘ Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“.
   Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci…  Typickými barvami jsou oranžová a černá.
Děti se každoročně oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu koledovat sladkosti.
Převlekli jsme se  do strašidelných kostýmů a den si užili různými aktivitami, povídáním,  kreslením, tvořením, tancováním a zpíváním.