Aktuální učivo

PONDĚLÍ 📆 27. listopadu
ČESKÝ JAZYK
📕Učivo: Stávka
Živá abeceda
vytváření slov
každý den ČÍST  řádky písmen a slabik

Moje první psaní

🏡Domácí úkol:
MATEMATIKA
📘Učivo: 


🏡Domácí úkol: 
ANGLICKÝ JAZYK
📔Učivo: 
skupina AJ


skupina všeobecná

🏡Domácí úkol: 
PRVOUKA
📙Učivo: 


🏡Domácí úkol: 
OSTATNÍ
Vážení rodiče, ve čtvrtek 23.11.2023 se bude v 16:30 konat třídní schůzka ve třídě 1.B.
ÚTERÝ 📆 28. listopadu
ČESKÝ JAZYK
📕Učivo: Čtení slov a vět, počáteční slabiky slov
Živá abeceda – str. 46/cv. hvězdička
str. 47/ cv. květinka

každý den ČÍST  řádky písmen a slabik


🏡Domácí úkol:
Živá abeceda – str. 47/cv. srdíčko
MATEMATIKA
📘Učivo:  Sčítání a odčítání do 5, číselná řada, porovnávání
UČEBNICE – str. 40/ cv. 3,4

Procvičovací sešit –


🏡Domácí úkol: 
ANGLICKÝ JAZYK
📔Učivo: 


🏡Domácí úkol: 
PRVOUKA
📙Učivo: Moje rodina
Učebnice: str.22


🏡Domácí úkol: 
OSTATNÍ
Vážení rodiče, ve čtvrtek 23.11.2023 se bude v 16:30 konat třídní schůzka ve třídě 1.B.
STŘEDA 📆 29.listopadu
ČESKÝ JAZYK
📕Učivo: Tvoříme a hledáme slova
Živá abeceda – str. 48/cv. papoušek, červená tužka
str. 49/ budík – bingo
Písanka – str. 4 – celá strana (písmeno e)

každý den ČÍST  řádky písmen a slabik

🏡Domácí úkol:
ŽIVÁ ABECEDA – str. 48/ cv. papoušek – básnička
MATEMATIKA
📘Učivo: SLOVNÍ ÚLOHY
UČEBNICE – str. 42/ cv. 1,2,3
Procvičovací sešit – str. 16/C

🏡Domácí úkol: 
Učebnice – str. 42/4
ANGLICKÝ JAZYK
📔Učivo: 
skupina AJ – Lekce 4 – Rodina
pracovní sešit – str. 25/ 3,4
Písnička – I´m little snowman

https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k

skupina všeobecná – Lekce 3 – Hračky
pracovní sešit – str. 19/3,4
barvy, hračky, čísla


🏡Domácí úkol: 
PRVOUKA
📙Učivo: 


🏡Domácí úkol: 
OSTATNÍČTVRTEK 📆 30. listopadu
ČESKÝ JAZYK
📕Učivo: Čteme věty s písmenem M
Slabikář – str. 3 – básnička
str. 4/ dva řádky slov, balónek 1
Písanka – str. 5 – celá strana (písmeno L)
🏡Domácí úkol:
Slabikář – str. 4/ balónek 1
MATEMATIKA
📘Učivo: Opakujeme, co už umíme…
Učebnice: str. 43/ domeček
str. 44/ cv.2


🏡Domácí úkol: 
ANGLICKÝ JAZYK
📔Učivo: 


🏡Domácí úkol: 
PRVOUKA
📙Učivo: Moje rodina
Učebnice – str. 25

🏡Domácí úkol: 
OSTATNÍ

PÁTEK 📆 24. listopadu
ČESKÝ JAZYK
📕Učivo: Den pro mou třídu
Živá abeceda


🏡Domácí úkol:
MATEMATIKA
📘Učivo: Den pro mou třídu
Učebnice –
Pracovní sešit –


🏡Domácí úkol: 
ANGLICKÝ JAZYK
📔Učivo: 


🏡Domácí úkol: 
PRVOUKA
📙Učivo: 

🏡Domácí úkol: 
OSTATNÍ
Den pro mou třídu – tvoření