Co jsme se učili, co máme splnit…

Milí rodiče a milé děti, na tomto místě najdete aktuální probírané učivo a domácí úkoly.

PONDĚLÍ 13. KVĚTNA
ČESKÝ JAZYK
📕Učivo: Opakování psaní i/y, rozlišování podstatných jmen, sloves. předložek, spojek, číslovek a citoslovců

🏡Domácí úkol: opakování učiva 2. ročníku – ústně.
MATEMATIKA
📘Učivo: Násobení 0, 1, 2, 3, 4. Slovní úlohy. Záměna činitelů, provádění kontroly výpočtů.
PS str. 21/1-4,str.22/1, str.23/3, nstr.24/2


🏡Domácí úkol: MPS str. 7/2
PRVOUKA
📘Učivo: Hospodářská zvířata str. 52-53

🏡Domácí úkol: přečíst si str. 52-53.

OSTATNÍ

ÚTERÝ 📆 14. KVĚTNA
ČESKÝ JAZYK
📕Učivo: Slovní druhy – podstatná jména, slovesa, souvětí, spojky v souvětí. Učebnice str. 97

🏡Domácí úkol:str. 97/5b (označit slovní druhy číslicí 1,5,7,9)
MATEMATIKA
📘Učivo: Příklady se závorkami, násobilka.

🏡Domácí úkol: MPS str. 7/1 jen 1. sloupec
PRVOUKA
📙Učivo:


🏡Domácí úkol:
OSTATNÍSTŘEDA 📆 15. KVĚTNA
ČESKÝ JAZYK
📕Učivo: Opakování pojmů – slova nadřazená, podřazení, abeceda, slovní druhy.

🏡Domácí úkol:
MATEMATIKA
📘 Učivo: Příklady se závorkami, násobilka.

Domácí úkol: MPS str. 7/1 jen 2. sloupec
PRVOUKA
📙Učivo: Hospodářská zvířata

🏡Domácí úkol:
OSTATNÍ
ČTVRTEK 📆 16. KVĚTNA
ČESKÝ JAZYK

📕Učivo: Psaní vlastních jmen

Čtení:
🏡Domácí úkol: nebyl zadán
MATEMATIKA
📘Učivo: Násobilka 0-4. MPS 4/3, 5/1. 6/4, 9/1,2. PS 22/2,3,4 24/3, 25/1,2,3.

Domácí úkol: MPS str. 8/2
PRVOUKA
📙Učivo:


🏡Domácí úkol:
OSTATNÍ


Nemocné děti píší domácí úkoly z českého jazyka (v případě svého zájmu) na vlastní papír – ne do sešitu)


PÁTEK 📆 17.KVĚTNA
ČESKÝ JAZYK
📕Učivo:

🏡Domácí úkol:
MATEMATIKA
📘Učivo:

🏡Domácí úkol:
PRVOUKA
📙Učivo:


🏡Domácí úkol:
OSTATNÍ